Toshio Matsunoki - Ambassador

Toshio Matsunoki

Toshio Matsunoki's Bio

DOB:
1/5/49
Hometown:
Shizukuishi, Japan
Years With K2:
7
Discipline:
Freeride